Sprzedaż nawozów

 

Nasza oferta to również szeroki wybór nawozów, docenianych przez rolników. Proponujemy kwalifikowany materiał siewny, producentów takich jak

 Logo

 posiadacz marki:

firmy pochodzącej z sektora nasiennictwa, a także zaprawy nasienne.

Oferujemy także

 • folie pryzmowe
 • siatki do belowania
 • worki do sianokiszonek
 • sznurki do pras:

TYTAN 500 Jubilat - Sznur do pras Tytan Jubilat znajduje zastosowanie do pras zwijających zielonki pod sianokiszonkę o zwiększonej masie. Znajduje również zastosowanie w prasach kostkujących małogabarytowych, przy prasowaniu słomy, gdzie stopień zgniotu jest wysoki. Cechuje się wytrzymałością powyżej 79 kG (w węźle powyżej 43kG). Długość sznura to 2000m w kłębku, przy jego wadze 4kg, co daje 500 metrów sznura w 1 kilogramie. Cechują go:

 • Duża wytrzymałość na zrywanie
 • Wykonanie w 100% z oryginalnego polipropylenu
 • Odpowiednia szorstkość sznura, wysoka wydajność


Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę nawozów i pochodnych, znajdujących się w naszym asortymencie:

 Nawozy sztuczne doglebowe i dolistne:

Mocznik

Saletra amonowa (+magnez)

Polifoska NPK 6-20-30-(7)

 

OPTI nawozy - rozpuszczalne nawozy NPK z mikroelementami schelatowanymi EDTA i DTPA.

Skład nawozów opracowany dla potrzeb pokarmowych poszczególnych upraw:

OPTI burak, OPTI rzepak, OPTI zboża, OPTI kukurydza, OPTI ziemniak

 

florabacter CALCC + MG wapno nawozowe powstałe z przetwórstwa i przerobu węglanu wapnia i węglanu magnezu w formie sypkiej. przeznaczone do nawożenia wszystkich rodzajów gleb wymagających wapnowania do wszystkich upraw rolniczych. Zawiera w składzie mikroorganizmy, które uwalniają fosfor z gleby do form przyswajalnych przez rośliny, stymulują system korzeniowy oraz poprawiają gruzełkowatość gleby. 

CROPVIT ZN koncentrat o wysokiej zawartości cynki (ZN) postaci chelatu EDTA. Wpływa na stabilny wzrost i rozwój roślin oraz powstanie białek. Poprawia zdolność kiełkowania nasion. Wspomaga koncentrację składników jakościowych. Odpowiedni poziom cynku w roślinie zwiększa odporność na suszę, choroby oraz lepszą mrozoodporność i zimotrwałość. Zastosowanie: kukurydza. 2 opryski od fazy 3-8 liści, co 10-14 dni. Dawka: 1/2 l/h.

 

 • i środki ochrony roślin:

UWAGA!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Załączniki do zezwoleń wydanych przez MRiRW do każdego z poniższych produktów dostępne są do pobrania na końcu strony.

 

 HERBICYDY

 

Optymalny wariant ochrony herbicydowej zapewni PAKIET HANDLOWY HERBICYDÓW  Galaper 200 EC + Galmet 20 SC. Połączenie tych dwóch preparatów pomoże zwalczyć niespotykanie szeroką paletę chwastów.

FOKSTROT 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej.

Rosate 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz chwastów dwuliściennych (jednorocznych) na ścierniskach oraz w sadach jabłoniowych podczas sezonu wegetacyjnego. Dedykowany do stosowania także w sadach. Środek można stosować jako oprysk desykacyjny rzepaku przyspieszający dojrzewanie (4 l na 1 ha, ok. 14 dni przed zbiorem).

 
Oprócz zabiegu desykacji, można zastosować preparaty sklejające najwcześniej dojrzewające, narażone na pękanie przed zbiorem łuszczyny. Polecany przez nas środek służący temu celowi to: BRAFIL 90.  Wielofunkcyjny, agrochemiczny, koncentrat do sporządzania wodnej emulsji do opryskiwania plantacji rzepaku i grochu zbieranego na ziarno oraz zbóż. Spaja łuszczyny, zapobiega ich pękaniu i osypywaniu nasion w trakcie zbioru. Obniża wilgotność nasion, ogranicza porastanie zbóż, poprawia jakość ziarna. Preparat nie jest środkiem ochrony roślin i nie wymaga rejestracji jako środek ochrony roślin.

 

Rimel 25 SG to specjalista w walce z chwastnicą jednostronną i perzem właściwym, ostrożniem polnym, samosiewami rzepaku, bodziszkiem drobnym, szarłatem szorstkim, gorczycą polną, dymnicą pospolitą, maruną bezwonną, przytulią czepną. Zakres zastosowania Rimel 25 SG: Kukurydza i Ziemniak. Rimer 25 SG zastosowany z Asystentem+ 0,25l. - adiuwantem nowej generacji zwiększa skuteczność środka.

 

Chwastobójczy środek w formie zawiesino-emulsji CORNMAX 340 SE na dwuliścienne chwasty w kukurydzy. Zapobiega wtórnemu zachwaszczeniu. Środek wykazuje długotrwałe działanie w glebie. Powoduje zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści.

 

Gallup PREMIUM 360 SL to środek chwastobójczy, który cechuje szeroka gama zastosowań. Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, użytkach zielonych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśnictwie, na torach kolejowych, terenach nie użytkowanych rolniczo, wokół domu i na działce oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych.

Na jednoroczne chwasty dwuliścienne w rzepaku ozimym np. komosy białej, maku polnego, maruny bezwonnej, jasnoty purpurowej i różowej, przetacznika bluszczykowego i perskiego - MEZOTOP 500 SC - środek w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie. Środek pobierany przez liście i korzenie. Elastyczne terminy stosowania, możliwość wyboru terminu w zależności od warunków pogodowych. Wysokie bezpieczeństwo dla roślin rzepaku.

 

CHWASTOX EXTRA 300 SL i CHWASTOX TURBO 300 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.
Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, mak polny.
Chwasty średnio odporne: gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, rdest powojowaty, szarłat szorstki.
Chwasty odporne: bratek polny, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, miotła zbożowa.

ZBOŻA JARE i OZIME
pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy.
Zalecana dawka: 3,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.

MONARCHI 110 EC  jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost
chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od
zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.
Monarchi 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do
końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści.
a) Stosowanie środka pojedynczo
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny
Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa
Pszenica jara, jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy
b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna
bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik
pospolity, wyczyniec polny
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik
perski
Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa, przetacznik polny
Pszenica jara, jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy,
przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest
szczawiolistyny (rdest kolankowy), żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime.
Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka
zbóż (BBCH 20-31).
a) Stosowanie pojedynczo
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Lub
b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek
Monarchi 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben
Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC
Etykieta środka ochrony roślin Monarchi 110 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Monarchi 110 EC - 0,5 l/ha
+ Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha
+ Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

FUNGICYDY

 

CORBEL 750-EC 1.L  jest środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, żyta i pszenżyta ozimego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Preparat PROPIKO 250 EC  zapewnia ochronę plantacji przed odpornymi chorobami grzybowymi. Efektywnie działa na mączniaka prawdziwego i rdzę, jest szczególnie skuteczny w walce z septoriozami. Wykazuje działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Zakres stosowania: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary.

bukat 500 sc jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego  oraz wyniszczającego, przeznaczonym do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami. Środek bukat 500 sc można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC w dawce Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC 0,5 l/ha.

AMBROSSIO 500 SC

FUNGICYD DO STOSOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I INTERWENCYJNEGO, ORAZ WYNISZCZAJĄCEGO, PRZEZNACZONYM DO OCHRONY PSZENICY OZIMEJ, PSZENŻYTA OZIMEGO, ŻYTA OZIMEGO, JĘCZMIENIA JAREGO ORAZ RZEPAKU PRZED CHOROBAMI.

NAJLEPSZY TEBUKONAZOL DLA TWOICH ROŚLIN

 • zapewnia ochronę przed chorobami liści i kłosów
 • niezwykle skuteczny w ochronie plantacji przed rdzą
 • wyróżnia się wysoką skutecznością w walce z grzybami z rodzaju Fusarium
 • działa zapobiegawczo i interwencyjnie
 • doskonały komponent do mieszanin fungicydowych

ZAWIERA ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE TEBUKONAZOL

DZIAŁANIE
AMBROSSIO 500 SC jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego, przeznaczonym do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami pochodzenia grzybowego. Skuteczny w zwalczaniu m.in.: mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej, septoriozy plew, septoriozy paskowanej liści pszenicy.


ZASTOSOWANIE

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Tebukonazol skutecznie eliminuje: mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę brunatną, septoriozę paskowaną liści pszenicy, septoriozę plew, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia.

RZEPAK OZIMY

cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septoriozę plew

PSZENŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septoriozę plew

ŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta

JĘCZMIEŃ JARY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

W celu zwiększenia spektrum zwalczanych chorób zaleca się stosowanie mieszaniny z: 

Porter 250 EC lub Propico 250 EC.

 

 

 

 

 

Nasza oferta

Kontakt

ROLMAX-BUD.PL
ul. Świerkowa 2c
87-300 Brodnica
tel.:692 747 766,
Kontakt
sadf
sadf
Wszelkie prawa zastrzeżone. 2023
Projekt i wykonanie asmedia.pl